Logo / Bilder

Bildene kan fritt brukes av media i forbindelse med artikler og nyheter om Kalastajan Majatalo. Fotografens navn eller kilden til bildet må oppgis ved siden av bildet. Ta kontakt med vårt kontor dersom du trenger andre bilder.